Bảng Giá Dịch Vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài

Gói dịch vụ
$99.99

-Nghiên cứu chân dung và phân tích Insight khách hàng

-Lên kế hoạch triển khai chi tiết marketing online (trong thời hạn hợp đồng)

QUẢN TRỊ FANPAGE

-Tối ưu hóa Fanpage chuẩn SEO

-Lập kế hoạch nội dung chăm sóc Fanpage

-Cập nhật Bộ nhận diện thương hiệu phù hợp với chiến dịch

-Viết nội dung chăm sóc Fanpage

-Xây dựng kịch bản Chatbot

QUẢN TRỊ WEBSITE

-Lập kế hoạch định hướng nội dung Website

-Cập nhật tin bài, sản phẩm do khách hàng cung cấp

-Biên soạn lại nội dung và chỉnh sửa SEO On-page

-Tối ưu hóa hình ảnh, video theo dạng chuẩn SEO trên bài viết

-Chia sẻ bài viết lên Fanpage

-Banner slide cho Website

-Xử lý hình ảnh, gắn logo, SĐT, tối ưu dung lượng ảnh

-Hỗ trợ nhúng mã Facebook Pixel, Google Analytic, Google Ads

-Nhúng Live chat, Facebook chat

-Kiểm tra hoạt động Website

QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

-Tư vấn chiến dịch Facebook Ads/Google Ads

-Thiết lập, Giám sát và Điều chỉnh chiến dịch Facebook Ads/Google Ads

-Nội dung quảng cáo Facebook Ads,Google Ads

-Ngân sách quảng cáo/ kênh

BÁO CÁO

THỜI HẠN TỐI THIỂU

KỲ THANH TOÁN

Gói cơ bản
$99.99

-Nghiên cứu chân dung và phân tích Insight khách hàng

-Lên kế hoạch triển khai chi tiết marketing online (trong thời hạn hợp đồng)

QUẢN TRỊ FANPAGE

-Tối ưu hóa Fanpage chuẩn SEO

-Lập kế hoạch nội dung chăm sóc Fanpage

-Cập nhật Bộ nhận diện thương hiệu phù hợp với chiến dịch

-Viết nội dung chăm sóc Fanpage

QUẢN TRỊ WEBSITE

-Lập kế hoạch định hướng nội dung Website

-Cập nhật tin bài, sản phẩm do khách hàng cung cấp

-Biên soạn lại nội dung và chỉnh sửa SEO On-page

-Tối ưu hóa hình ảnh, video theo dạng chuẩn SEO trên bài viết

-Chia sẻ bài viết lên Fanpage

-Banner slide cho Website

-Xử lý hình ảnh, gắn logo, SĐT, tối ưu dung lượng ảnh

-Hỗ trợ nhúng mã Facebook Pixel, Google Analytic, Google Ads

-Nhúng Live chat, Facebook chat

-Kiểm tra hoạt động Website

QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

-Tư vấn chiến dịch Facebook Ads/Google Ads

-Thiết lập, Giám sát và Điều chỉnh chiến dịch Facebook Ads/Google Ads

-Nội dung quảng cáo Facebook Ads,Google Ads

-Ngân sách quảng cáo/ kênh

BÁO CÁO

THỜI HẠN TỐI THIỂU

KỲ THANH TOÁN

Gói chuyên nghiệp
$99.99

-✅

-✅

QUẢN TRỊ FANPAGE

-Tối ưu hóa Fanpage chuẩn SEO

-Lập kế hoạch nội dung chăm sóc Fanpage

-Cập nhật Bộ nhận diện thương hiệu phù hợp với chiến dịch

-Viết nội dung chăm sóc Fanpage

QUẢN TRỊ WEBSITE

-Lập kế hoạch định hướng nội dung Website

-Cập nhật tin bài, sản phẩm do khách hàng cung cấp

-Biên soạn lại nội dung và chỉnh sửa SEO On-page

-Tối ưu hóa hình ảnh, video theo dạng chuẩn SEO trên bài viết

-Chia sẻ bài viết lên Fanpage

-Banner slide cho Website

-Xử lý hình ảnh, gắn logo, SĐT, tối ưu dung lượng ảnh

-Hỗ trợ nhúng mã Facebook Pixel, Google Analytic, Google Ads

-Nhúng Live chat, Facebook chat

-Kiểm tra hoạt động Website

QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

-Tư vấn chiến dịch Facebook Ads/Google Ads

-Thiết lập, Giám sát và Điều chỉnh chiến dịch Facebook Ads/Google Ads

-Nội dung quảng cáo Facebook Ads,Google Ads

-Ngân sách quảng cáo/ kênh

BÁO CÁO

THỜI HẠN TỐI THIỂU

KỲ THANH TOÁN

| Liên Hệ Ngay Manon Agency |

" Bắt Đầu Thành Công Lớn Của Bạn Bằng Cuộc Trò Chuyện Nhỏ Ngay Hôm Nay "

    Hãy Liên Hệ Hotline Để Được Tư Vấn Ngay